The BlogShare

Panelsamtale: Hvordan kan privat kapital, bransjen og det offentlige skape innovasjonen som trengs for å nå bærekraftsmålene?