OM KONFERANSEN

Avfall Norges Årskonferanse samler hele den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, nettverksbygging og utstilling på tvers av verdikjeder, bransjer og geografi. Konferansen har vært avholdt siden 1992 og har dermed 30-års jubileum i år.

I år har konferansen fått navnet “Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer” og setter søkelyset på bransjens bidrag til å løse de mange utfordringene samfunnet står overfor frem mot 2030. I tillegg skal vi selvfølgelig feire at konferansen er 30 år og inviterer til festmiddag og feiring utenom det vanlige!

Vi endrer også litt på konseptet fra tidligere. Det betyr at det blir mindre tid i plenum og mer tid i utstillingen, flere og kortere foredrag å velge mellom og bedre tid til å møte bransjekollegaer. Det trenger vi etter to år med pandemi!

HVOR
X Meeting Point,
Hellerudsletta

NÅR
6. – 8. september


Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Avfall Norges 30. årskonferanse har fått navnet «Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer».

For å stoppe klimaendringene og ta bedre vare på livet på land og i vann må vi redusere uttaket av naturressurser. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi vi produserer resirkulerte råvarer som erstatter de jomfruelige råvarene.

FNs 17 bærekraftsmål setter felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Under årets konferanse setter vi søkelyset på noen av de mest relevante bærekraftsmålene for vår bransje, og hvordan vi kan jobbe for å sørge for at de kan nås.


Festmiddag og jubileumsfeiring

Årets konferanse er den 30. i rekken, så vi inviterer til festmiddag med prisutdelinger og jubileumsfeiring! Skuespiller og komiker John Brungot er konferansier og skal lose oss gjennom kvelden.

Finn frem finstasen fra skapet, sett lokale skreddere og renserier i sving hvis det trengs, puss skoene og finn veien til den røde løperen, for nå skal vi feire!


Se utstillingen

Avfall Norges Årskonferanse er en unik mulighet til treffe hele den norske gjenvinningsbransjen på ett brett. I år er utstillingen rekordstor – rundt 80 utstillere presenterer seg i messehallen og i møtesenteret. Årets program er lagt opp slik at det blir mer tid til å besøke dem enn under tidligere konferanser. Se alle utstillerne her

6-8 september - X Meeting Point, Hellerudsletta Ingen bærekraftig fremtid
uten resirkulerte råvarer
UTSOLGT!