Introduksjonskurs

Vi inviterer alle våre medlemmer som er nye i bransjen til gratis* introduksjonskurs.

Om kurset

I samarbeid med Norwaste tilbyr vi et introduksjonskurs i avfall og gjenvinning.

Når: 10.30-15.30, tirsdag 6. september
Hvor: X Meeting Point, Hellerudsletta

Program:

10.00-10.30 Mingling og kaffe

10.30-11.30 Introduksjon, Avfallsbransjen, Avfallstyper og begreper

11.20-11.30 Pause

11.30-12.30 Avfallsregelverket på 1-2-3, Målsettinger, Produsentansvar

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.20 Aktører i bransjen, Innsamlings- og oppsamlingsløsninger, Behandlingsmetoder

14.20-14.30 Pause 

14.30-15.20 Behandlingsmetoder forts., Trender som vil påvirke avfallsbransjen

15.20-15.30 Oppsummering