Introduksjonskurs i avfall og gjenvinning


Om kurset

Ny i bransjen? I samarbeid med Norwaste tilbyr vi et introduksjonskurs i avfall og gjenvinning.

Blant temaene på kurset:
– Aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen
– Avfallsregelverk og utvikling i rammevilkår
– Produsentansvar
– Opp- og innsamlingsløsninger
– Sortering og annen forbehandling
– Gjenvinningsmetoder
– Teknologiske løsninger
– Digitalisering og andre disruptive trender

Kurset har 50 plasser. Normalpris: 3.850 kr. Kurset er gratis om man besitter en «full pakke»-billett.