Kjøp deltakerbillett
5. – 7. September X Meeting Point | Hellerudsletta

Om Årskonferansen

 • Årets viktigste treff for gjenvinningsbransjen og tilknyttede aktører 

 • Samler rundt 1000 deltakere fra både privat og offentlig sektor til foredrag, kunnskapsdeling, faglige diskusjoner og nettverksbygging

 • Årskonferansens utstilling er den viktigste arenaen for å presentere det siste av teknologi, tjenester og utstyr

 • Årskonferansen 2023 er den 31. konferansen Avfall Norge arrangerer for sine medlemmer og interessenter

Årets tema: «Fra lineær til sirkulær - nye tanker og nye takter»

Norge skal, i likhet med resten av Europa, bli en mer sirkulær økonomi. Dette er et must for å nå klimamålene. 

Gjenvinningsbransjen spiller en hovedrolle, og står midt i en omstilling som er krevende, men spennende, og som byr på både store utfordringer og store muligheter. 

Hvor langt er vi kommet og hvor går veien videre? Årskonferansen 2023 har som mål å inspirere og motivere til innsatsen som trengs om Norge skal lykkes med den sirkulære omstillingen og bli et bærekraftig samfunn.

Årskonferansen dag for dag

Tirsdag 5. september: Sirkulær status

 • Åpning av konferansen

 • Panelsamtale: Sirkulær status

 • Sirkulære eksempler fra bransjen

 • Det sirkulære Europa

 • Er fremtidens økonomiske system sirkulært?

 • Minglemiddag

Onsdag 6. september: Bransjedag og festmiddag

 • Utstilling, nettverking, foredrag, møtevirksomhet

 • Festmiddag

Torsdag 7. september: Sirkulær satsing

 • Regjeringens sirkulære satsing 

 • Politisk debatt 

 • Avslutning

Gullpartnere

Sølvpartnere

Bronsepartnere