6-8 september - X Meeting Point, Hellerudsletta Ingen bærekraftig fremtid
uten resirkulerte råvarer
Kjøp billetter

OM KONFERANSEN

Avfall Norges Årskonferanse samler hele den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, nettverksbygging og utstilling på tvers av verdikjeder, bransjer og geografi. Konferansen har vært avholdt siden 1992 og har dermed 30-års jubileum i år.

I år har konferansen fått navnet “Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer” og setter søkelyset på bransjens bidrag til å løse de mange utfordringene samfunnet står overfor frem mot 2030. I tillegg skal vi selvfølgelig feire at konferansen er 30 år og inviterer til festmiddag og feiring utenom det vanlige!

Vi endrer også litt på konseptet fra tidligere. Det betyr at det blir mindre tid i plenum og mer tid i utstillingen, flere og kortere foredrag å velge mellom og bedre tid til å møte bransjekollegaer. Det trenger vi etter to år med pandemi!

Konferansen starter om:

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Avfall Norges 30. årskonferanse har fått navnet «Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer».

For å stoppe klimaendringene og ta bedre vare på livet på land og i vann må vi redusere uttaket av naturressurser. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi vi produserer resirkulerte råvarer som erstatter de jomfruelige råvarene.

FNs 17 bærekraftsmål setter felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Under årets konferanse setter vi søkelyset på noen av de mest relevante bærekraftsmålene for vår bransje, og hvordan vi kan jobbe for å sørge for at de kan nås.


Foredragsholdere

Festmiddag og jubileumsfeiring

Årets konferanse er den 30. i rekken, så vi inviterer til festmiddag med prisutdelinger og jubileumsfeiring!

Finn frem smoking og cocktailkjole fra skapet, sett lokale skreddere og renserier i sving hvis det trengs, puss skoene og finn veien til den røde løperen for nå skal vi feire!


Arrangementsplan – klikk på programpost for detaljer


Programmet oppdateres fortløpende. Endringer kan forekomme.

 • 6. september


 • 7. september


 • 8. september


 • Ny i bransjen? I samarbeid med Norwaste tilbyr vi et introduksjonskurs i avfall og gjenvinning.

  Blant temaene på kurset: - Aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen - Avfallsregelverk og utvikling i rammevilkår - Produsentansvar - Opp- og innsamlingsløsninger - Sortering og annen forbehandling - Gjenvinningsmetoder - Teknologiske løsninger - Digitalisering og andre disruptive trender

  Kurset har 50 plasser. Normalpris: 3.850 kr. Kurset er gratis om man besitter en "full pakke"-billett.


 • Vi møtes til en hyggelig kveld for prisutdeling og uformelle samtaler.

 • Hvor er vi og hvor skal vi? Medlemmene inviteres til å komme med innspill til Avfall Norges strategiarbeid.

 • Konferansen åpnes av miljø- og klimaminister Espen Barth Eide og direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro.

 • Foreløpig program:
  ÅPNINGSINNLEGG: Urban mining i praksis
  Urban gruvedrift er en viktig kilde til mineraler vi trenger. Hva skal til for å få det til å fungere i praksis? Leticia Antunes Nogueira, Nordlandsforskning, og Annelin Seppola, Nord Universitet, presenterer funn fra forskningsprosjekt UrbanMine.
  --- Stikkord: Kritiske råvarer, urban mining, brann, elektrifisering, batterier

  *BATMAN (Lithium ion BATteries – Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams)

  Bærekraftsmål #11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

 • ÅPNINGSINNLEGG: Peak fosfor = peak matproduksjon?
  Den sirkulære bioøkonomien er lekk. Samtidig står verden overfor store geopolitiske utfordringer innen mat- og energiforsyning, herunder forsyning av fosfor og kalium fra ustabile regimer. Hvordan kan Norge bli selvforsynte på fosfor? Forskningsprosjektet Mind P ved NTNU har jobbet med disse spørsmålene.

  Stikkord: Matavfall, hage/park-avfall, havbruk, kompost, biogass, biokull

  Bærekraftsmål #14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

  Bærekraftsmål #15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

 • REdu er avfall- og gjenvinningsbransjens kompetanseprogram. Sommeren 2022 skal rundt 40 studenter få bryne seg hos bedrifter i hele landet. Hør dem fortelle om erfaringene fra deres første møte med bransjen og de spennende prosjektene de har jobbet med.

  Stikkord: Utdanning, kompetanseheving, bransjens attraktivitet

  Bærekraftsmål #4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

 • Vi markerer konferansens 30-årsjubileum med god mat og musikalske innslag. Konfransier er skuespiller og komiker John Brungot.

 • Foreløpig program:
  ÅPNINGSINNLEGG: Slik kan EUs taksonomi gjøre bransjen grønnere og smartere
  EUs taksonomi verifiserer hvor bærekraftig et selskaps aktiviteter og produkter er, og gir dermed avfalls- og gjenvinningsbransjen en status på hvor «grønne» vi er. Dette kan styrke bransjens omdømme og posisjon i det grønne skiftet, og gi tilgang til grønne obligasjonslån og bedre betingelser i kapitalmarkedet. Norsk Gjenvinning er i gang med en kartlegging av egen virksomhet opp mot taksonomiens kriterier, og deler sine erfaringer med dette arbeidet.

  Stikkord: Logistikk, sikkerhet, digitalisering, transportoptimalisering, ruteplanlegging, kompetanse

  Bærekraftsmål #9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

 • Foreløpig program:
  ÅPNINGSINNLEGG 1: Hvordan få til en rask og lønnsom omstilling?
  Handels- og tjenestenæringen er en driver for sirkulær omstilling både i egen drift, ved innkjøp av varer, og gjennom kommunikasjon med forbrukere. Deloitte presenterer et rasjonale til et program for økt hastighet i omstillingen.

  ÅPNINGSINNLEGG 2: Slik blir telecombransjen sirkulær
  Telenor presenterer et spennende og praktisk case, og forteller om utfordringene og arbeidet telecombransjen står overfor på veien mot en sirkulær tenking og praksis.
  ---
  Stikkord: omstilling, resirkulerte råvarer, ombruk, forbrukermakt, design, sertifisering

  Bærekraftsmål #12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

  Bærekraftsmål #17: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

 • Næringsminister Jan Christian Vestre kommer når bærekraftsmål 9 og 17 skal diskuteres.

  Bærekaftsmål 9 handler om å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon, og bærekraftsmål 17 handler om å styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Begge er viktige om vi skal nå bærekraftsmål 13 - å stoppe klimaendringene.

HVOR
X Meeting Point,
Hellerudsletta

NÅR
6. – 8. september


Bli med på årets konferanse!

Bli utstiller og/eller partner

Avfall Norges Årskonferanse er en unik mulighet til treffe hele den norske gjenvinningsbransjen på ett brett.

I år endrer vi konseptet for konferansen litt, slik at utstillingen kan besøkes under neste hele konferansen. Vi har også et bredere sett med flater å tilby dere som er utstillere. Dette inkluderer f.eks. egne møterom for foredrag og kundemøter, profilering knyttet til servering av mat, drikke og underholdning og profilering på konferansehotellet rom og fellesarealer.

BLI PARTNER OG/ELLER UTSTILLER

Vi avholder informasjonsmøte for partnere og utstillere med siste informasjon hver måned.

Neste møte finner du her.

Gullpartner

Sølvpartner

Bronsepartner